Wat is Klushuis.nl?

Klushuis.nl is een platform waar nieuwbouw- en herontwikkelingsprojecten op staan die jou als potentiële toekomstige bewoner meenemen in het ontwikkeltraject. In onze optiek kan je een gebied alleen tot leven brengen door dat te doen met de mensen die er willen wonen. Het platform richt zich in eerste instantie op projecten en acquisities in de regio Amsterdam. 

Het woonaanbod in Amsterdam wordt steeds schaarser, daarom kijken aanbieders van kavels (zoals de gemeente) naar verschillende nieuwe gebieden binnen en buiten de ring waar nog gebouwd kan worden. Deze zogenoemde kavels worden meestal aangeboden in de vorm van een tender. Een tender is een (gemeentelijke) procedure waarbij verschillende partijen zich inschrijven voor een opdracht, die vervolgens aan een winnende partij wordt verstrekt. Voor vastgoedontwikkeling betekent dit dat het winnende plan mag worden uitgevoerd en gebouwd op de desbetreffende kavel.

PROJECTONTWIKKELING

Het vormgeven van een plan voor een nieuwbouw- of herontwikkelingsproject is een uitgebreid en veelzijdig traject. Iedere stap is belangrijk. Doorgaans wordt dit door een projectontwikkelaar gedaan. Het plan wordt in samenwerking met een architect, verschillende adviseurs en aannemer gemaakt. Voordat er een project ontwikkeld mag worden, wordt de kavel aangekocht of wordt er vanuit de gemeente een tender uitgeschreven. Verschillende partijen kunnen dan een plan indienen, waaruit één winnend plan geselecteerd wordt. In de planontwikkeling voor de tenders waar wij met Klushuis.nl aan meedoen, nemen we jou als potentiële toekomstige bewoner mee in dit traject. Het proces wordt afgestemd op het project, specifieke informatie vind je op de projectenpagina's. Met Klushuis.nl willen wij ook de uiteindelijke potentiële bewoner betrekken bij dit traject.   

JE SCHRIJFT JE IN... EN DAN?

Als je je inschrijft op Klushuis.nl houden we je op de hoogte van het laatste nieuws omtrent nieuwe projecten. Als er een project is waar wij als Klushuis.nl aan meedoen, plaatsen wij deze onder Projecten. Op dat moment vind je het project ook op het inschrijfformulier. Sta je al ingeschreven bij Klushuis.nl? Geen probleem, vul het formulier in en vink daarbij het project aan. Je inschrijving wordt automatisch geupdate.